Pengurusan Taman Laut bermula sejak tahun 2018. Telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Pengurusan...